Ari Alapartanen Kriittisiä, mutta rakentavia huomioita maailmasta

Perhelä Vol. 3: Onko Perhelä-hankkeessa menetelty laillisesti?

Perhelän korttelia koskevista kiinteistöosakeyhtiön tekemistä päätöksistä saattaa seurata huomattavat taloudelliset vahingot. Korttelin hallinto jatkuu kiinteistöyhtiönä, vaikka ei ole edes selvää, että hallinnointiin kiinteistöyhtiönä on ollut lailliset perusteet.

Perhelän korttelin kehittämisessä ja operoinnissa pitää huomioida maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteiden toteutuminen. Siinä merkittävänä vaatimuksena ja tavoitteena on kuntalaisten perusoikeuksien toteutuminen. Kuntalaissa nimenomaan säädetään, ettei maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä tulisi hoitaa yhtiömuodossa, kuten nyt Perhelän tapauksessa tehdään. Perusoikeudet eivät toteudu, jos tehdyt ratkaisut voidaan salata kuntalaisilta vetoamalla osakeyhtiölain säännöksiin.

Nyt kun Perhelän korttelia on hallinnoitu osakeyhtiönä, kuntalaisia askarruttaviin kysymyksiin on voitu jättää vastaamatta vetoamalla liikesalaisuuteen. Jos korttelin tontit rakennuksineen olisi hankittu kaupungille eikä kiinteistöosakeyhtiölle, hallinto olisi kuulunut luottamusmiehille sekä virkamiehille ja korttelia koskevat päätökset kuuluisivat julkisuuslain piiriin.  

Itseäni askarruttavat muun muassa vastuukysymykset:

  1. Millä perusteella Perhelän kiinteistön vuokralaiset irtisanottiin ja rakennukset purettiin, vaikka lopullista kauppaa ei ollut tehty Lujatalo Oy:n kanssa? 
  2. Paljonko irtisanomisista ja rakennusten ennenaikaisesta purkamisesta on aiheutunut vahinkoa ja vuokratulojen menetystä? 
  3. Miten määräytyy päätöksentekijöiden vastuu?  

Kuntalaisille Perhelän korttelin toteuttaminen on niin kaupunkikuvallisesti kuin taloudellisesti erittäin merkittävä hanke. Sen vuoksi on tärkeätä, että hallinnon laillisuus selvitetään ja tarvittaessa ryhdytään asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat